100% ολόπαχο γέλιο, από την μεγαλύτερη μικρή ορχήστρα πνευστών στον πλανήτη! Γέλιο, μουσική, κίνηση, εικόνα, χορός.
  100% whole fat laughter, from a music comedy multishow with our brass based band! Laughter, music, movement, clips, dancing.